Bài 7. Hỗn số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khám phá 1 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Ở chợ quê, người ta thường đổ bánh đúc trên đĩa có lót lá để tiện cho việc bán theo các phần khác nhau (xem hình). Thông thường mỗi đĩa bánh chia làm 4 phần. a) Chị An mua 5 phần bánh, được người bán lấy cho một đĩa và một phần, có đúng không? b) Bà Bé mua 11 phần bánh, được người bán lấy cho hai đĩa và 3 phần, có đúng không?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết phân số 11/2  ở dưới dạng hỗn số và cho biết phần số nguyên, phần phân số.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính giá trị của biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng hỗn số viết thời gian ở đồng hồ trong các hình vẽ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng phân số hoặc hỗn số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông..

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hai xe ô tô cùng đi được quãng đường 100 km...

Xem lời giải