Bài 3 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng phân số hoặc hỗn số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông

a) \(125\,d{m^2}\)         b) \(218\,c{m^2}\)

c) \(240\,d{m^2}\)         d) \(34\,c{m^2}\)

Nếu viết chúng theo đề-xi-mét vuông thì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(1c{m^2} = \frac{1}{{100}}\,d{m^2}\)

 \(1c{m^2} = \frac{1}{{10000}}\,{m^2}\)

Lời giải chi tiết

 a) \(1\frac{{25}}{{100}}\,{m^2}\)        b) \(\frac{{109}}{{5000}}\,{m^2}\)

c) \(2\frac{{40}}{{100}}\,{m^2}\)       d) \(\frac{{17}}{{5000}}\,{m^2}\)

Nếu viết chúng theo đề-xi-mét vuông:

a) \(\frac{{125}}{1}\,d{m^2}\)         b) \(2\frac{{18}}{{100}}\,d{m^2}\)

c) \(\frac{{240}}{1}\,d{m^2}\)         d) \(\frac{{34}}{{100}}\,\,d{m^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài