Bài 1 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng hỗn số viết thời gian ở đồng hồ trong các hình vẽ

Thời gian ở hình a có thể viết là \(2\frac{1}{3}\) giờ hoặc \(14\frac{{20}}{{60}}\) giờ được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hỗn số cần tìm gồm:

Phần nguyên = số giờ

Phần phân số = Số phút: 60

Lời giải chi tiết

 Hình a: \(2\frac{1}{3}\)

Hình b: \(4\frac{5}{6}\)

Hình c: \(6\frac{1}{6}\)

Hình d: \(9\frac{1}{2}\)

Thời gian ở hình a có thể viết là \(2\frac{1}{3}\) giờ hoặc \(14\frac{{20}}{{60}}\) được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài