Trả lời thực hành 1 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết phân số \(\frac{{11}}{2}\)  ở dưới dạng hỗn số và cho biết phần số nguyên, phần phân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy 11 chia 2, thương là phần số nguyên, số dư chia 2 là phần phân số.

Lời giải chi tiết

\(\frac{{11}}{2} = 5\frac{1}{2}\)

Phần số nguyên: 5

Phần phân số: \(\frac{1}{2}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.