Bài tập cuối chương 2 - Số nguyên

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 73 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Bài 1 trang 73 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính: a) 73-(2-9); b) (-45)-(27-8)

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm hai số nguyên x thỏa mãn: a) x^2=2=4; b) x^2=81

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính các thương sau: a) 12:6; b) 24:(-8); c) (-36):9; d) (-14): (-7)

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho biết năm sinh của một số nhà toán học

Xem lời giải

Bài 5 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1200m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm. ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Đố vui: Tìm số nguyên thích hợp thay cho mỗi dấu? Trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 60:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hình vẽ dưới đây biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. đặt một bài toán phù hợp với hình vẽ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Một công ti có 3 cửa hàng A, B, C, kết quả kinh doanh sau một năm của từng cửa hàng như sau: Cửa hàng A: lãi 225 triệu đồng. Cửa hàng B: lỗ 280 triệu đồng. Cửa hàng C: lãi 655 triệu đồng. Hỏi bình quân mỗi tháng công ti lãi hay lỗ bao nhiêu tiền từ ba cửa hàng đó?

Xem lời giải

Lý thuyết ôn tập chương 2

Lý thuyết ôn tập chương 2

Xem chi tiết