Giải Bài 3 trang 74 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tính các thương sau:

a) \(12:6\)

b) \(24:\left( { - 8} \right)\)

c) \(\left( { - 36} \right):9\)

d) \(\left( { - 14} \right):\left( { - 7} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương của hai số cùng dấu mag dấu dương, trái dấu mang dấu âm.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(12 = 6.2\) nên \(12:6 = 2\).

b) Ta có \(24 = \left( { - 8} \right).\left( { - 3} \right)\)\( \Rightarrow 24:\left( { - 8} \right) = \left( { - 3} \right)\).

c) Ta có \(\left( { - 36} \right) = 9.\left( { - 4} \right)\) nên \(\left( { - 36} \right):9 = \left( { - 4} \right)\).

d) Ta có \(\left( { - 14} \right) = \left( { - 7} \right).2\) nên \(\left( { - 14} \right):\left( { - 7} \right) = 2\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài