Giải Bài 2 trang 74 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tìm hai số nguyên x thỏa mãn:

a) \({x^2} = 4\)

b) \({x^2} = 81\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^2} = x.x\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(2.2 = \left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right) = 4\)

suy ra \(x = 2\) hoặc \(x =  - 2\)

b) Ta có \(9.9 = \left( { - 9} \right).\left( { - 9} \right) = 81\) nên \(x = 9\) hoặc \(x =  - 9\).

8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài