Giải Bài 6 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Đố vui

Tìm số nguyên thích hợp thay cho mỗi dấu? Trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 60:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số thứ 3 là số 3. Số thứ 4 nhân số thứ 5 bằng 20. Số thứ 4 nhân số thứ 5 nhân số thứ 6 bằng 60 nên số thứ 6 là số 3.

Tương tự... 

Lời giải chi tiết

Số thứ 3 là số 3. Số thứ 4 nhân số thứ 5 bằng 20. Số thứ 4 nhân số thứ 5 nhân số thứ 6 bằng 60 nên số thứ 6 là số 3.

Tương tự có số thứ 9 cũng là số 3 vì số thứ 7 nhân số thứ 8 bằng 20.

Số thứ 10 nhân số thứ 11 bằng 20 mà số thứ 10 bằng -4 nên số thứ 11 bằng -5. Số thứ 8 nhân số thứ 9 nhân số thứ 10 bằng 60 mà số thứ 9 nhân số thứ 10 bằng -12 nên số thứ 8 bằng -5.

Số thứ 7 bằng -4.

Số thứ 5 bằng -5.

Số thứ 4 bằng -4.

Số thứ 2 bằng -5.

Số thứ 1 bằng -4.

Loigiaihay.com

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài