Giải Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Một công ti có 3 cửa hàng A, B, C, kết quả kinh doanh sau một năm của từng cửa hàng như sau:

Cửa hàng A: lãi 225 triệu đồng.

Cửa hàng B: lỗ 280 triệu đồng.

Cửa hàng C: lãi 655 triệu đồng.

Hỏi bình quân mỗi tháng công ti lãi hay lỗ bao nhiêu tiền từ ba cửa hàng đó?

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số tiền lãi, lỗ của cả công ti trong một năm rồi chia 12.

Lời giải chi tiết

Tổng số tiền lãi lỗ của cả công ti trong 1 năm là \(225 + \left( { - 280} \right) + 655 = 600\)triệu đồng.

Bình quân mỗi tháng công ti lãi là \(600:12 = 50\) triệu đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài