Trả lời Câu hỏi trắc nghiệm trang 73 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Chọn đáp án đúng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Chọn đáp án đúng:

Câu 1

Chọn phát biểu đúng trong số các câu sau:

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là N.

(B) +2 không phải là một số tự nhiên.

(C) 4 không phải là một số nguyên.

(D) – 5 là một số nguyên.

Phương pháp giải:

Tập hợp số nguyên( kí hiệu Z) là tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương

Lời giải chi tiết:

-5 là 1 số nguyên

Đáp án: D

Câu 2

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

(A) 3 > - 4.

(B) – 5 > - 9.

(C) – 1 < 0.

(D) – 9 > -8.

Phương pháp giải:

Nếu a>b thì -a<-b

Lời giải chi tiết:

Ta có: -9<-8

Đáp án: D

Câu 3

Kết quả của phép tính: 25 – (9 – 10) + (28 – 4) là:

(A) 50.

(B) 2.

(C) – 2.

(D) 48.

Phương pháp giải:

Cách 1: Tính trong ngoặc trước

Cách 2: Phá ngoặc rồi cộng, trừ

Lời giải chi tiết:

25 – (9 – 10) + (28 – 4)= 25-(-1)+24=25+1+24=50

Đáp án: A

Câu 4

Kết quả của phép tính: (- 4) . (+21) . (- 25) . (- 2) là:

(A) 420.

(B) 4 200.

(C) – 4 200.

(D) - 420.

Phương pháp giải:

- Số các thừa số mang dấu âm trong tích là 3(lẻ) nên kết quả của tích là số âm

- Nhóm các thừa số có tích "đẹp" với nhau để dễ tính 

Lời giải chi tiết:

(- 4) . (+21) . (- 25) . (- 2)= (-4).(-25).(+21).(-2)=100.(+21).(-2)=-4200

Đáp án: C


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.