Bài tập cuối chương 6- Số thập phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm 1 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Xem lời giải

Câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? (A) 0, 3 > -0, 4. (B) -0,9 > -0,99. (C)-2,125 < 0. (D) -0,555 < -0,666.

Xem lời giải

Câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm kết quả của phép tính: 8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400). (A) 100 (B) 200. (C) -100 (D). -20

Xem lời giải

Câu hỏi trắc nghiệm 4 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Giá trị 25% của 80 là: (A) 250 (B) 200 (C) 200 (D) 20

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần: -3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22.

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: 1,23; -1,23; 0,12; 0,121; 0,02; -0,002; 0,1.

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Oxi có nhiệt độ sôi –182,95 °C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 °C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một công tỉ có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được.

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công tỉ đạt được là 159 tỉ đồng. a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu? b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

Xem lời giải

Bài 7 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

Xem lời giải