Bài 3. So sánh phân số

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
So sánh phân số

Lý thuyết So sánh phân số Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2019, công ti A đạt lợi nhuận - 5/3  tỉ đồng, công ti B đạt lợi nhuận - 2/3 tỉ đồng. Công ti nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh - 4/ - 5 và 2/ - 5

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đưa hai phân số - 4/- 15 và - 2/- 9 về dạng hai phân số có mẫu dương rồi quy đồng mẫu của chúng.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh - 7/18 và 5/- 12

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi so sánh. a) 31/15 và 2;    b) ( - 3) và 7/- 2

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện quy đồng mẫu số ba phân số -2/5;-3/8;3/-4  rồi sắp xếp các phân số đó theo thứ tự tăng dần.

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

So sánh: a) -21/10 và 0; b) 0 và -5/-2 c) -21/10 và -5/-2

Xem lời giải

Vận dụng trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bạn Nam rất thích ăn sô cô la. Mẹ Nam có một thanh sô cô la, mẹ cho Nam chọn1/2 hoặc 2/3 thanh sô cô la đó Theo em bạn Nam sẽ chọn phần nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

So sánh hai phân số...

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115 dm. Tổ 2 gồm 10 bạn có tổng chiều cao là 138 dm. Hỏi chiều cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

So sánh -11/5 và -7/4 bằng cách viết –2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp...

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số ... Quy đồng mẫu số và so sánh các số âm từ đó sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần...

Xem lời giải