Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2019, công ti A đạt lợi nhuận - 5/3  tỉ đồng, công ti B đạt lợi nhuận - 2/3 tỉ đồng. Công ti nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Đề bài

Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2019, công ti A đạt lợi nhuận \(\frac{{ - 5}}{3}\)  tỉ đồng, công ti B đạt lợi nhuận \(\frac{{ - 2}}{3}\) tỉ đồng. Công ti nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai phân số biểu thị lợi nhuận của hai công ty và kết luận.

Lời giải chi tiết

Do \(\frac{{ - 5}}{3} < \frac{{ - 2}}{3}\) nên công ty A đạt lợi nhuận ít hơn công ty B.


Bình chọn:
4.8 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí