Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2019, công ti A đạt lợi nhuận \(\frac{{ - 5}}{3}\)  tỉ đồng, công ti B đạt lợi nhuận \(\frac{{ - 2}}{3}\) tỉ đồng. Công ti nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai phân số biểu thị lợi nhuận của hai công ty và kết luận.

Lời giải chi tiết

Do \(\frac{{ - 5}}{2} < \frac{{ - 2}}{3}\) nên công ty A đạt lợi nhuận ít hơn công ty B.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. So sánh phân số