Trả lời thực hành 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


So sánh - 4/ - 5 và 2/ - 5

Đề bài

So sánh \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}}\) và \(\frac{2}{{ - 5}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai phân số đã cho với 0 từ đó so sánh hai phân số.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Ta có: \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}} = \frac{4}{5}\)  và \(\frac{2}{{ - 5}} = \frac{{ - 2}}{5}\)

Do \(4 >  - 2\) nên \(\frac{4}{5} > \frac{{ - 2}}{5}\)

Cách 2:

Ta có: \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}} = \frac{4}{5} > 0\) và \(\frac{2}{{ - 5}} < 0\)

Suy ra \( \frac{{ - 4}}{{ - 5}} > \frac{2}{{ - 5}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí