Giải bài 4 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Sắp xếp các số ... Quy đồng mẫu số và so sánh các số âm từ đó sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần...

Đề bài

Sắp xếp các số \(2;\,\frac{5}{{ - 6}}; \frac{3}{5};\, - 1;\,\frac{{ - 2}}{5};\,0\) theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu số và so sánh các số âm từ đó sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết

 Ta có: \(\frac{5}{{ - 6}} = \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 5.5}}{{6.5}} = \frac{{ - 25}}{{30}}\)

\(\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 2.6}}{{5.6}} = \frac{{ - 12}}{{30}}\)

\( - 1 = \frac{{ - 30}}{{30}}\)

Do \(\frac{{ - 30}}{{30}} < \frac{{ - 25}}{{30}} < \frac{{ - 12}}{{30}}<0\) nên \( - 1 < \frac{5}{{ - 6}} < \frac{{ - 2}}{5}<0\)

Mặt khác, \(0 < \frac{3}{5} < 2\)

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

\( - 1;\,\frac{5}{{ - 6}};\frac{{ - 2}}{5};\,0; \frac{3}{5}; \,2\).


Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí