Bài 4 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sắp xếp các số \(2;\,\frac{5}{{ - 6}};\, - 1;\,\frac{{ - 2}}{5};\,0\) theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu số và so sánh các số âm từ đó sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết

 Ta có: \(\frac{5}{{ - 6}} = \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 5.5}}{{6.5}} = \frac{{ - 25}}{{30}}\)

\(\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 2.6}}{{5.6}} = \frac{{ - 12}}{{30}}\)

\( - 1 = \frac{{ - 30}}{{30}}\)

Do \(\frac{{ - 30}}{{30}} < \frac{{ - 25}}{{30}} < \frac{{ - 12}}{{30}}\) nên \( - 1 < \frac{5}{{ - 6}} < \frac{{ - 2}}{5}\)

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

\( - 1;\,\frac{5}{{ - 6}};\frac{{ - 2}}{5};\,0;\,2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài