Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bình chọn:
4.7 trên 139 phiếu
Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Xem lời giải

Thực hành trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN; b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

Xem lời giải

Vận dụng trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

- Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn. - Hãy tìm hình ảnh tia trong thực tiễn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng. Qua hai điểm A và B phân biệt có...

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ hình cho các trường hợp sau:..

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:..

Xem lời giải