Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

1. Hai đường thẳng cắt nhau, song song

     •  Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

     •  Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau.

Chú ý: Từ nay về sau, khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt.

2. Tia

Ta kí hiệu đường thẳng trong hình là xy. Trên đường thẳng đó ta lấy điểm O, ta có hai tia Ox và Oy.

Mỗi điểm O trên một đường thẳng chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc O.

Chú ý:

     •  Từ một điểm O kẻ một vạch thẳng về một phía của điểm O để biểu diễn một tia gốc O

     •  Nếu A là một điểm tùy ý trên tia Ox, ta có thể gọi tia Ox là tia OA.

     •  Khi viết (đọc) tia ta phải viết (đọc) gốc của tia trước.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu