Bài 9. Ước và bội

Bình chọn:
4 trên 106 phiếu
Ước và bội

Lý thuyết Ước và bội Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Ước và bội
Hoạt động khám phá 1 trang 28 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu, lớp xếp thành đội hình gồm những hàng đều nhau. Hãy hoàn thành bảng sau vào vở để tìm các cách mà lớp có thể xếp đội hình.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 28 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Chọn từ thích hợp trong các từ “ước”,  “bội” thay thế dấu ? ở mỗi câu sau để có khẳng định đúng. b) Hãy chỉ ra các ước của 6. Số 6 là bội của những số nào?

Xem lời giải

2. Cách tìm ước
Hoạt động khám phá 2 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Số 18 có thể chia hết cho những số nào?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm các tập hợp sau: a) Ư(17);                     b) Ư(20).

Xem lời giải

3. Cách tìm bội
Hoạt động khám phá 3 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài là 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó thành các bằng giấy như hình minh hoạ dưới đây: Độ dài bằng giấy đầu tiên là: 3.1 = 3 (cm); Độ dài bằng giấy thứ hai là: 3.2=6 (cm); Tiếp tục cách đó, ta có thể tính độ dài các bằng giấy thứ ba, thứ tư lần lượt là: 3.3=9 (cm); 3.4 = 12 (cm); - Hãy tính độ ....

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm các tập hợp sau: a) B(4);            b) B(7).

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chọn kí hiệu ....thay cho dấu ? trong mỗi câu sau để được các kết luận đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Tìm tập hợp các ước của 30. b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50. c) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. a).... b)....

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trò chơi “Đua viết số cuối cùng” Bình và Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng”. Hai bạn thi viết các số theo luật như sau: Người chơi thứ nhất sẽ viết một số tự nhiên không lớn hơn 3. Sau đó đến lượt người thứ hai

Xem lời giải

Em có biết trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Theo dương lịch, một năm thường có 365 ngày, riêng năm nhuận có thêm 1 ngày và ngày đó được cố định là ngày 29 tháng Hai. Thông thường, năm nhuận có số năm là bội của 4. Các năm 2044, 2086 có phải năm nhuận không?

Xem lời giải