Giải Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) A = {x \( \in \) Ư(40) | x > 6};         b) B = {x \( \in \) B(12) | 24 \( \le \)x \( \le \) 60}.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm các bội của số tự nhiên a khác 0, ta có thể nhân a lần lượt với 0; 1; 2; 3

Muốn tìm các ước của số tự nhiên a (a > 1), ta có thể lần lượt chia a cho các số tự nhiên, từ 1 đến 2 để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Lời giải chi tiết

a) A = {8; 10; 20; 40}

b) B = {24; 36; 48; 60}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội


Hỏi bài