Trả lời Thực hành 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy tìm các tập hợp sau:

a) B(4);            b) B(7).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm các bội của số tự nhiên a khác 0, ta có thể nhân a lần lượt với 0; 1; 2; 3

Lời giải chi tiết

B(4) = {0; 4; 8; 12; 16;…}

B(7) = {0; 7; 14; 21;…}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội