Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 28 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu, lớp xếp thành đội hình gồm những hàng đều nhau. Hãy hoàn thành bảng sau vào vở để tìm các cách mà lớp có thể xếp đội hình.

Cách xếp đội hình

Số hàng

Số học sinh trong một hàng

Thứ nhất

1

36

Thứ hai

2

18

b) Viết số 36 thành tích của hai số bằng các cách khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét xem 36 chia hết cho những số nào

Lời giải chi tiết

Cách xếp đội hình

Số hàng

Số học sinh trong một hàng

Thứ nhất

1

36

Thứ hai

2

18

Thứ ba

3

12

Thứ tư

4

9

Thứ năm

9

4

Thứ sáu

12

3

Thứ bảy

18

2

Thứ tám

36

1

b)

\(36 = 1.36 = 2.18 = 3.12 = 4.9\)


Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội