Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Số 18 có thể chia hết cho những số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số 18 chia hết được

Lời giải chi tiết

18 có thể chia hết cho: 1; 2; 3; 6; 9; 18


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội