Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài là 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó thành các bằng giấy như hình minh hoạ dưới đây:

 

Độ dài bằng giấy đầu tiên là: 3.1 = 3 (cm);

Độ dài bằng giấy thứ hai là: 3.2=6 (cm);

Tiếp tục cách đó, ta có thể tính độ dài các bằng giấy thứ ba, thứ tư lần lượt là: 3.3=9 (cm); 3.4 = 12 (cm);

- Hãy tính độ dài của hai bằng giấy tiếp theo.

- Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa số đo độ dài (cm) của các bằng giấy nói trên với 3.

b) Làm thế nào để tìm được các bội của 3 một cách nhanh chóng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Tính độ dài băng giấy được ghép từ 5 và 6 mảnh giấy nhỏ 3cm.

- Lấy độ dài của các bằng giấy chia cho 3 và nhận xét.

b) Dựa vào câu a

Lời giải chi tiết

a) Độ dài hai băng giấy tiếp theo là:

3.5 = 15;         3.6 = 18

Độ dài của các cuộn băng giấy là bội của 3

b) Ta nhân 3 lần lượt với các số 0; 1; 2; 3; 4; 5;…


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội