Trả lời Thực hành 1 trang 28 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chọn từ thích hợp trong các từ “ước”,  “bội” thay thế dấu ? ở mỗi câu sau để có khẳng định đúng.

 

b) Hãy chỉ ra các ước của 6. Số 6 là bội của những số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a. Tập hợp các ước của a được kí hiệu là Ư(a). Tập hợp các bội của a được kí hiệu là B(a).

Lời giải chi tiết

i. 48 là bội của 6

ii. 12 là ước của 48

iii. 48 là bội của 48 hoặc 48 là ước của 48

iv. 0 là bội của 48

b) Các ước của 6 là: 1; 2; 3; 6

   Số 6 là bội của 1; 2; 3; 6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội