Trả lời Thực hành 1 trang 28 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Chọn từ thích hợp trong các từ “ước”,  “bội” thay thế dấu ? ở mỗi câu sau để có khẳng định đúng. b) Hãy chỉ ra các ước của 6. Số 6 là bội của những số nào?

Đề bài

Chọn từ thích hợp trong các từ “ước”,  “bội” thay thế dấu ? ở mỗi câu sau để có khẳng định đúng.

 

b) Hãy chỉ ra các ước của 6.

Số 24 là bội của những số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a. Tập hợp các ước của a được kí hiệu là Ư(a). Tập hợp các bội của a được kí hiệu là B(a).

Lời giải chi tiết

a) i. 48 là bội của 6

ii. 12 là ước của 48

iii. 48 là bội của 48 (hoặc 48 là ước của 48)

iv. 0 là bội của 48

b) Các ước của 6 là: 1; 2; 3; 6 vì 6 chia hết cho các số 1;2;3;6.

   Số 24 là bội của 1; 2; 3; 6; 8; 12; 24.

Chú ý: Số tự nhiên a vừa là bội, vừa là ước của chính nó.


Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí