Bài 2. Hình có tâm đối xứng

Bình chọn:
4.5 trên 124 phiếu
Hình có tâm đối xứng

Lý thuyết Hình có tâm đối xứng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a). b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có)

Xem lời giải

Vận dụng trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó...

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?..

Xem lời giải