Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Lý thuyết Tỉ số và tỉ số phần trăm

Lý thuyết Tỉ số và tỉ số phấn trăm Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 41 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Mai và Lan thi nhau giải cùng một bài toán. Mai làm xong trong 45 phút, Lan làm xong trong 30 phút. Hỏi thời gian Mai làm lâu gấp bao nhiêu lần thời gian Lan làm? b) Trí và Dũng mỗi em câu được một con cá lóc. Con cá của Trí cân nặng 900g, con cá của Dũng nặng 1,3 kg. Hỏi con cá của Dũng nặng gấp bao nhiêu lần con cá của Trí? c) Đoạn thẳng AB dài 3/4 m và đoạn thẳng CD dài 50 cm. Hỏi đoạn AB dài gấp bao nhiêu lần đoạn CD?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính tỉ số của hai đại lượng được cho trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Mẹ của bạn Lan hướng dẫn Lan đong nước và gạo nấu cơm như sau: Đong 2 bát gạo và 2 bát rưỡi nước. Em hãy tính tỉ số giữa thể tích nước và gạo trong cách nấu cơm này.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính tỉ số thích hợp thay vào [?] để có các cặp tỉ số sau bằng nhau.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính tỉ số phần trăm của hai số cho trong mỗi trường hợp sau: a) 3 và 4; b) -2,66 và 200; c) 1/4 và 0,5.

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một cửa hàng có doanh thu tháng Tư là 400 triệu đồng, doanh thu tháng Năm là 500 triệu đồng. Tính tỉ số phần trăm của doanh thu tháng Năm So với tháng Tư.

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh học bơi là 24. Hãy tính tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm: -0,72; 0,4; -2,23.

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:..

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân:..

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Lớp 6A3 có tổng số 40 bạn, số học sinh giỏi là 8 bạn, học sinh khá là 20 bạn học sinh trung bình là 10 bạn, còn lại là học sinh yếu kém. Tinh tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9 trang. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay.

Xem lời giải

Bài 7 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một cửa hàng tháng Một có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu của tháng Hai là 400 triệu đồng. Tính phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một.

Xem lời giải

Bài 8 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dài khoảng 56 km, nhưng trên một bản đồ chỉ đo được 2,8 cm. Tìm tỉ lệ của bản đồ.

Xem lời giải