CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ - CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 26 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Phép tính nào dưới đây là đúng?...,Phép tính...,Cường có 3 giờ để chơi trong công viên...

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 7 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Ba người cùng góp vốn để thành lập một công ti. Số tiền góp vốn của mỗi người bằng nhau. Kết quả kinh doanh ba năm đầu của công ti được nêu ở hình trên Dùng số nguyên (có cả số âm thích hợp để biểu thị số tiền chỉ kết quả kinh doanh của công ti mỗi năm. Nếu chia đều số tiền đó cho những người góp vốn, mỗi năm mỗi người thu được bao nhiêu triệu đồng?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy đọc mỗi phân số dưới đây và cho biết tử số và mẫu số của chúng.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát Hình a và Hình b dưới đây a) Nếu Hình a minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số3/4 và 6/8 thì Hình b minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số nào? b) Từ hai phân số bằng nhau được minh hoạ ở Hình a, hãy so sánh tích 3.8 với tích 4.6. Tương tự, với Hình b, sẽ so sánh các tích nào?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thương của phép chia – 6 cho 1 là -6/1 và cũng viết thành phân số . Nêu ví dụ tương tự.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Biểu diễn các số -23; -57;237 dưới dạng phân số.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ lại hình bên và tô màu...

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Đọc các phân số sau:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:..

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số: a) 2 b) -5 c) 0

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hai phân số 3/- 5 và - 21/35 và cho biết: a) Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên nào thi được phân số - 21/35 b) Hai phân số đó có bằng nhau không? c) Nêu ví dụ tương tự.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hai phân số - 20/30 và 4/- 6 và cho biết: a) Chia cả tử và mẫu của phân số - 20/30cho cùng số nguyên nào thì được phân số 4/- 6 b) Hai phân số đó có bằng nhau không? c) Nêu ví dụ tương tự.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số - 18/76; 125/- 375

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết phân số 3/- 5 thành phân số có mẫu dương.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác