Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Đọc các phân số sau:

a) \(\frac{{ - 13}}{3}\);      b) \(\frac{{ - 25}}{6}\)     c) \(\frac{0}{5}\);     d) \(\frac{{ - 52}}{5}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc các phân số đã cho.

Lời giải chi tiết

\(\frac{{ - 13}}{3}\): Mười ba phần trừ ba

\(\frac{{ - 25}}{6}\): Trừ hai mươi lăm phần 6

\(\frac{0}{5}\): Không phần năm

\(\frac{{ - 52}}{5}\): Trừ năm mươi hai phần năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu