Giải bài 4 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:..

Đề bài

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:

a) \(\frac{{ - 12}}{{16}}\) và \(\frac{6}{{ - 8}}\)

b) \(\frac{{ - 17}}{{76}}\) và \(\frac{{33}}{{88}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau, viết là \(\frac{a}{b}\) = \(\frac{c}{d}\) nếu a.d= b. c.

Lời giải chi tiết

Trong các cặp phân số trên, cặp phân số \(\frac{{ - 12}}{{16}}\) và \(\frac{6}{{ - 8}}\) bằng nhau, vì: \(\left( { - 12} \right).\left( { - 8} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}16.6\)

Vì \((-17).88 \ne 33. 76\) nên 2 phân số \(\frac{{ - 17}}{{76}}\) và \(\frac{{33}}{{88}}\) không bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí