Trả lời thực hành 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Biểu diễn các số -23; -57;237 dưới dạng phân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân số \(\frac{n}{1}\) (viết \(\frac{n}{1}\)= n). Khi đó số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân số \(\frac{n}{1}\).

Lời giải chi tiết

\(\frac{{ - 23}}{1};\,\,\,\frac{{ - 57}}{1};\,\,\,\frac{{237}}{1}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu