Giải bài 5 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số:

a) 2    b) -5    c) 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân số \(\frac{n}{1}\) (viết \(\frac{n}{1}\)= n). Khi đó số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân số \(\frac{n}{1}\).

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{2}{1}\)    b) \(\frac{{ - 5}}{1}\)     c) \(\frac{0}{1}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu