Trả lời thực hành 1 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy đọc mỗi phân số dưới đây và cho biết tử số và mẫu số của chúng.

\(\frac{{ - 11}}{{15}};\frac{{ - 3}}{8}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc các phân số đã cho.

Lời giải chi tiết


\(\frac{{ - 11}}{{15}}\): Trừ mười một phần năm, tử số: -11, mẫu số: 5

\(\frac{{ - 3}}{8}\): Trừ ba phần tám, tử số: -3, mẫu số: 8

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu