Bài 4. Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Bình chọn:
4.7 trên 182 phiếu
Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Lý thuyết Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khởi động trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tích của 2 số nguyên âm là số như thế nào? Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

Xem lời giải

1. Nhân hai số nguyên khác dấu
Hoạt động khám phá 1 trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Hoàn thành phép tính sau: (-4).3=(-4)+(-4)+(-4)=? b) Theo cách trên, hãy tính: (-5).2 ; (-6).3 c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau: a) (-5).4; b) 6.(-7) ; c) (-14). 20; d) 51.(-24)

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

Xem lời giải

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động khám phá 2 trang 66 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Nhân hai số nguyên dương Ta đã biết nhân hai số nguyên dương. Hãy thực hiện các phép tính sau: (+3).(+4)= 3.4 = ? (+5).(+2)= 5.2 = ? b) Nhân hai số nguyên âm Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 66 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính các tích sau: a) (-2).(-3); b) (-15).(-6); c) (+3).(+2); d) (-10). (-20)

Xem lời giải

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên
Hoạt động khám phá 3 trang 67 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 4 trang 67 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm? b) Tích của một số lẻ các số nguyên âm có dấu gì? c)Tích của một số chẵn các số nguyên âm có dấu gì?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 5 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ...

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính:(-2).29+(-2).(-99)+ (-2).(-30)

Xem lời giải

4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên
Hoạt động khám phá 6 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12m trong 3 phút. Hãy tính xem trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét? Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 69 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm thương của các phép chia sau: a) (-2020):2 ; b) 64:(-8) ; c) (-90):(-45); d) (-2121):3

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 69 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ được ( - 12^circ C). Hỏi trung bình trong một phút máy đã làm thay đổi được bao nhiêu độ C?

Xem lời giải

5. Bội và ước của một số nguyên
Xem thêm