Trả lời Thực hành 3 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.

b) Tích của một số lẻ các số nguyên âm có dấu gì?

c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm có dấu gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tich của 2 số âm là một số dương.

Ta nhóm từng cặp số âm với nhau.

Lời giải chi tiết

a) P có 4 số âm ta nhóm được 2 cặp số âm và không thừa số âm nào. Vậy P là số dương.

Q có duy nhất một số dương nên có 5 số âm, ta ghép được 2 cặp số âm, thừa một số âm. Vậy Q là số âm.

b) Tích của một số lẻ các số nguyên âm có dấu âm

c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm có dấu dương


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài