Trả lời Hoạt động khởi động trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tích của 2 số nguyên âm là số như thế nào?
Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

Lời giải chi tiết

Tích 2 số nguyên âm là 1 số nguyên dương

Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên a cho b bằng cách tìm số nguyên c sao cho a=b.c


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài