Trả lời Thực hành 2 trang 66 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Tính các tích sau: a) (-2).(-3); b) (-15).(-6); c) (+3).(+2); d) (-10). (-20)

Đề bài

Tính các tích sau:

\(a = \left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right)\)

\(b = \left( { - 15} \right).\left( { - 6} \right)\)

\(c = \left( { + 3} \right).\left( { + 2} \right)\)

\(d = \left( { - 10} \right).\left( { - 20} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu.

Lời giải chi tiết

\(a = \left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right) = 2.3 = 6\)

\(b = \left( { - 15} \right).\left( { - 6} \right) = 15.6 = 90\)

\(c = \left( { + 3} \right).\left( { + 2} \right) = 3.2 = 6\)

\(d = \left( { - 10} \right).\left( { - 20} \right) = 10.20 = 200\).


Bình chọn:
4.7 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí