Trả lời Hoạt động khám phá 5 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cột màu xanh: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi nhân với số còn lại.

Cột màu đỏ: Thực hiện phép nhân trước rồi cộng 2 kết quả tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

Kết quả của hai cột màu xanh và màu đỏ bằng nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài