Trả lời Thực hành 1 trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Thực hiện các phép tính sau: a) (-5).4; b) 6.(-7) ; c) (-14). 20; d) 51.(-24)

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\left( { - 5} \right).4\)

b) \(6.\left( { - 7} \right)\)

c) \(\left( { - 14} \right).20\)

d) \(51.\left( { - 24} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

- Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 5} \right).4 =  - \left( {5.4} \right) =  - 20\)

b) \(6.\left( { - 7} \right) =  - \left( {6.7} \right) =  - 42\)

c) \(\left( { - 14} \right).20 =  - \left( {14.20} \right) =  - 280\)

d) \(51.\left( { - 24} \right) =  - \left( {51.24} \right) =  - 1224\)


Bình chọn:
4.7 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí