Giải Bài 4 trang 70 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Thực hiện phép tính: a)(-3).(-2).(-5).4 ; b) 3.2.(-8).(-5)

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \(\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right)\left( { - 5} \right).4\)

b) \(3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm hai số nguyên âm với nhau trước.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right).4\)\( = \left[ {\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right)} \right].\left( { - 5} \right).4\)\( = 6.\left( { - 5} \right).4 =  - 30.4 =  - 120\).

b) \(3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right)\)\( = 3.2.\left[ {\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right)} \right] = 6.40\)\( = 240\).


Bình chọn:
4.8 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí