Trả lời Vận dụng 2 trang 69 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ được \( - 12^\circ C\). Hỏi trung bình trong một phút máy đã làm thay đổi được bao nhiêu độ C?

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt độ thay đổi trong một phút bằng nhiệt độ thay đổi trong 6 phút chia 6.

Lời giải chi tiết

Ta có: \( - 12:6 =  - 2\).

Trung bình trong một phút máy đã làm thay đổi được \( - 2^\circ C\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài