Trả lời Thực hành 4 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện phép tính: \(\left( { - 2} \right).29 + \left( { - 2} \right).\left( { - 99} \right)\)\( + \left( { - 2} \right).\left( { - 30} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ.

Lời giải chi tiết

\(\left( { - 2} \right).29 + \left( { - 2} \right).\left( { - 99} \right)\)\( + \left( { - 2} \right).\left( { - 30} \right)\)\( = \left( { - 2} \right)\left( {29 - 99 - 30} \right)\)\( = \left( { - 2} \right).\left( { - 100} \right) = 200\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài