Trả lời Hoạt động khám phá 6 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12m trong 3 phút. Hãy tính xem trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?

 

Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số mét tàu lặn xuống được biểu diễn là số âm.

Lời giải chi tiết

Tàu lặn 12 m được biểu diễn theo số âm là \( - 12\).

Số mét tàu trong 3 phút được tính bằng số mét tàu lặn trong 1 phút nhân với 3 và bằng \( - 12\)

Mà ta có \(\left( { - 4} \right).3 =  - 12\).

Vậy trung bình mỗi phút tàu lặn được 4 mét.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài