Trả lời Hoạt động khám phá 6 trang 68 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12m trong 3 phút. Hãy tính xem trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét? Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

Đề bài

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12m trong 3 phút. Hãy tính xem trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?

 

Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số mét tàu lặn xuống được biểu diễn là số âm.

Lời giải chi tiết

Tàu lặn 12 m được biểu diễn theo số âm là \( - 12\).

Số mét tàu lặn trong 3 phút được tính bằng số mét tàu lặn trong 1 phút nhân với 3 và bằng \( - 12\)

Mà ta có \(\left( { - 4} \right).3 =  - 12\).

Vậy trung bình mỗi phút tàu lặn được 4 mét.


Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí