Trả lời Hoạt động khám phá 4 trang 67 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi nhân với số ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết

Kết quả của 2 cột màu xanh và cột màu đỏ bằng nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài