Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 67 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu cho 2 tích đầu tiên, quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu cho 2 tích cuối cùng.

Lời giải chi tiết

Kết quả ở hai cột xanh và đỏ bằng nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài