Giải Bài 11 trang 70 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là -25 độ C. Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là -39 độ C. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

Đề bài

Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là \( - 25^\circ C\). Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là \( - 39^\circ C\). Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính nhiệt độ thay đổi sau 7 ngày.

Nhiệt độ trung bình thay đổi mỗi ngày bằng nhiệt độ thay đổi trong 7 ngày chia cho 7.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ thay đổi trong 7 ngày là \(\left( { - 39} \right) - \left( { - 25} \right) =  - 14\).

Nhiệt độ thay đổi trung bình mỗi ngày là \( - 14:7 =  - 2\).

Vậy trung bình mỗi ngày nhiệt độ giảm \(2^\circ C\).


Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí