Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt

Bình chọn:
4.2 trên 61 phiếu
Số đo góc. Các góc đặc biệt

Lý thuyết Số đo góc. Các góc đặc biệt Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 89 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước. Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc như Hình 2. Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 89 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra. Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó...

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông góc tù.

Xem lời giải