Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Lý thuyết Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Thực hành 1 trang 59 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 59 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình dưới đây:

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng)...

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học...

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày...

Xem lời giải