Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu
Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Lý thuyết Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Bội chung
Hoạt động khám phá 1 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Bài toán “Đèn nhấp nháy” Hai dây đèn nhấp nháy với ánh sáng màu xanh, đỏ phát sáng một cách đều đặn. Dây đèn xanh cứ sau 4 giây lại phát sáng một lần, dây đèn đỏ lại phát sáng một lần sau 6 giây. Cả hai dây đèn cùng phát sáng lần đầu tiên vào lúc 8 giờ tối. Giả thiết thời gian phát sáng là không đáng kể. Hình sau thể hiện số giây tính từ lúc 8 giờ tối đến lúc đèn sẽ phát sáng các lần tiếp theo:

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích. a) 20 ( in ) BC(4, 10);    b) 36( in ) BC(14, 18);   c) 72 ( in ) BC(12, 18, 36).

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 41 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy viết: a) Các tập hợp: B(3); B(4); B(8). b) Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4. c) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3;4 và 8.

Xem lời giải

2. Bội chung nhỏ nhất
Hoạt động khám phá 2 trang 41 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

- Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(6, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bội chung của 6 và 8. - Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(3, 4, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bội chung của 3, 4 và 8.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết tập hợp BC(4, 7), từ đó chỉ ra BCNN(4, 7). Hai số 4 và 7 có là hai số nguyên tố cùng nhau không?

Xem lời giải

3. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Thực hành 4 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm BCNN(24, 30); BCNN(3, 7, 8); BCNN(12, 16, 48).

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm BCNN(2, 5, 9); BCNN(10, 15, 30)

Xem lời giải

4. Ứng dụng trong quy đồng mẫu các phân số
Thực hành 6 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: b) Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm: a) BC(6, 14); b) BC(6, 20, 30); c) BCNN(1,6); d) BCNN (10, 1, 12); e) BCNN (5, 14).

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Ta có BCNN(12, 16) = 48. Hãy viết tập hợp A các bội của 48. Nhận xét về tập hợp BC(12, 16) và tập hợp A. b) Để tìm tập hợp bội chung của hai số tự nhiên a và b, ta có thể tìm tập hợp các bội của BCNN(a, b). Hãy vận dụng để tìm tập hợp các bội chung của: i. 24 và 30; ii. 42 và 60; iii. 60 và 150; iv. 28 và 35.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Quy đồng mẫu số các phân số sau (có sử dụng bội chung nhỏ nhất):..

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính:( có sử dụng bội chung nhỏ nhất): a)11/15+9/10 b)5/6+7/9+11/12 c)7/24- 2/21 d)11/36 - 7/24

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chị Hoà có một số bông sen. Nếu chị bó thành các bó gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì đều vừa hết. Hỏi chị Hoà có bao nhiêu bông sen? Biết rằng chị Hoà có khoảng từ 200 đến 300 bông.

Xem lời giải