Giải Bài 1 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tìm:

a) BC(6, 14);          b) BC(6, 20, 30);          

c) BCNN(1,6);        d) BCNN (10, 1, 12);            

e) BCNN (5, 14).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó.

Tích đó là BCNN phải tìm.

- Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các

số đó.

Nhận xét: BC của một số là bội của BCNN của số đó.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 6 = 2.3;  14 = 2.7

=> BCNN(6, 14) = 2.3.7 = 42

=> BC(6, 14) = {0; 42, 84; 126;... }

b) Ta có: 6 = 2.3; 20 = 22.5; 30 = 2.3.5

=> BCNN(6, 20, 30) = 22.3.5 = 60

=> BC(6, 20, 30) = {0; 60; 120, 180; 240;...}.

c) Vì hai số 1 và 6 là hai số nguyên tố cùng nhau => BCNN(1, 6) = 6.

d) Ta có: 10 = 2.5

              12 = 22.3

=> BCNN(10, 1, 12) = 22.3.5 = 60.

e) Vì hai số 7 và 14 là hai số nguyên tố cùng nhau => BCNN(5, 14) = 5 14 = 70.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài