Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

Bình chọn:
4.5 trên 91 phiếu
Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

Lý thuyết Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Bạn Dũng muốn chia một thanh nẹp gỗ dài 1m ra thành 3 phần bằng nhau để làm 3 cái thước kẻ tặng các bạn. Em hãy giúp bạn Dũng đo chiều dài mỗi phần. b) Em hãy làm tròn số 33,333 đến hàng đơn vị rồi đến hàng phần trăm.

Xem lời giải

Thực hành trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Làm tròn các số sau đây: - 10,349;1995,921; - 822,399;99,999 a) đến hàng phần mười b) đến hàng phần trăm; c) đến hàng đơn vị; d) đến hàng chục.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Mẹ đi vắng để lại cho Mai 300 000 đồng để thanh toán hoá đơn tiền nước như dưới đây. Em hãy ước lượng nhanh xem Mai Có còn đủ tiền để mua quyển sách giá 43 000 đồng không.

Xem lời giải

Vận dụng trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy dùng một thước có độ chia nhỏ nhất đến 0,1cm để đo chiều dài, chiều rộng và đường chéo (theo cm) của một quyển vở của em. Làm tròn kết quả đo được và giải thích cách làm của em.

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Làm tròn các số sau đây: -492,7926; 320,1415; -568,7182 a) đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn b) đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai: a) –79,2384; b) 60,403; c) -0,255; d) 50,996.

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Theo số liệu từ trang web https://danso.org/, tính đến ngày 09/10/2020, dân số Việt Nam là 97 553 839 và dân số Hoa Kì là 331 523 221 người. Em hãy làm tròn hai số trên đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau: Hệ số 1: 7, 8, 6, 10 Hệ số 2: 9. Hệ số 3: 8. Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc (làm tròn đến chữ số thập phần thứ nhất).

Xem lời giải

Bài 5 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110 000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 6 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được bằng máy tính cầm tay.

Xem lời giải